Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Věnujte prosím čas našim zásadám používání souborů cookie a ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, co jsou soubory cookie a jak a proč je používáme.

Všichni naši uživatelé („Vy“, „Vaše“ nebo „Uživatel/é“) by si měli přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie, souhrnně označované jako „Zásady ochrany osobních údajů“ nebo „Tento dokument“. Naším („OnlineCasinoReportscz.com“, „Společnost“, „My“, „Naše“) cílem je plná transparentnost vůči našim uživatelům, pokud jde o způsoby, jakými naše webové stránky (dále jen „Webové stránky“, „naše stránky“) shromažďují a zpracovávají jejich informace.

Webové stránky mohou příležitostně obsahovat reklamy a/nebo odkazy na stránky třetích stran a další obsah třetích stran s nezávislými zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Při přístupu na tyto stránky je nezbytné, aby si uživatelé před zveřejněním jakýchkoli osobních a/nebo jiných údajů tyto zásady nejprve prostudovali.

Návštěvou našich Webových stránek souhlasíte s procesy uvedenými v tomto dokumentu, které se týkají shromažďování a zpracování vašich informací.

Typy sbíraných informací

Typ informací, které shromažďujeme, je klasifikován jako neosobní. To znamená, že používání našich Webových stránek může vést ke shromažďování informací, které nelze identifikovat. Může se jednat o informace vysílané Vašimi zařízeními, jako jsou souhrnné informace o používání a technické údaje, například Vaše IP adresa a další online identifikátory.

Specifické informace o softwaru a hardwaru, jako je prohlížeč používaný k přístupu na naše webové stránky, operační systém používaný vaším zařízením a jazyk a čas. Zpřístupněny mohou být rovněž Webové stránky, které rádi navštěvujete. V neposlední řadě využíváme Vaši aktivitu a zapojení na Webových stránkách k dalšímu zlepšování funkčnosti našich služeb.

Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie nám umožňují rozlišovat návštěvníky našich stránek a poskytovat jim co nejlepší zážitek při prohlížení. Pomáhají nám také zlepšovat design a výkon Webových stránek.

Co jsou cookie?

Soubor cookie je malý soubor, který se odesílá do používaného zařízení a obsahuje informace o předchozích relacích. Díky tomu je vaše aktivita na webu efektivnější, protože soubor sleduje vaše preference a umožňuje automatickou aktivaci určitých funkcí.

Níže uvádíme typy cookies, které používáme, a proč je používáme:

Soubory cookie relace – tyto soubory jsou dočasné a ukládají se pouze během prohlížení. Po zavření prohlížeče se tyto soubory vymažou. Jediným důvodem pro tyto soubory je normální fungování našich webových stránek a v případě jejich vypnutí může být ovlivněn výkon webových stránek.

Trvalé soubory cookie – společnost obvykle uchovává tyto soubory po delší dobu, než je vymaže. Doba existence těchto souborů se liší v závislosti na společnosti, která je sbírá. Obvykle společnosti uchovávají tyto informace po dobu až jednoho roku.

V případě OnlineCasinoReportscz.com využíváme analýzy třetích stran, které monitorují a analyzují interakci uživatelů s našimi webovými stránkami. Je důležité si uvědomit, že nemáme žádnou kontrolu nad zásadami těchto společností. Tyto soubory cookie lze rozdělit do následujících typů:

 • Analytické/výkonnostní soubory cookie: Tyto soubory cookie zachycují anonymní údaje o návštěvnících a ukazují nám, které části Webových stránek jsou navštěvovány, jak dlouho návštěvníci tráví čas v určitých oblastech Webových stránek a v jakém pořadí uživatelé přistupují k částem Webových stránek. To nám pomáhá poskytovat Uživatelům snadnější a efektivnější přístup. 
 • Funkční soubory cookie: Tyto soubory se používají k identifikaci opakovaných návštěvníků a umožňují nám uložit vaše preference, abychom si je mohli vybavit při dalších návštěvách a zlepšit váš zážitek. 
 • Soubory cookie pro cílení: To nám umožňuje sledovat stránky a odkazy, na které přistupujete. Tyto údaje dále používáme ke zlepšení relevance našich webových stránek pro Vaše zájmy.

Pokračováním na našich Webových stránkách souhlasíte s používáním výše uvedených typů souborů cookie a rozumíte jim. Souhlasíte také s používáním dalších sledovacích technologií popsaných v tomto dokumentu. Žádný z výše uvedených souborů cookie neobsahuje žádné osobní údaje nebo informace, které by vás mohly identifikovat jako jednotlivce.

Pokud si přejete soubory cookie zakázat, můžete tak učinit v nastavení svého internetového prohlížeče, kde vyberete možnost „soukromí a zabezpečení“ a následně „soubory cookie a další údaje o webu“ a zvolíte blokování některých nebo všech souborů cookie. To může vést k nižšímu výkonu stránek a omezenému zážitku.

Odkazy třetích stran

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady ochrany osobních údajů na těchto stránkách. Upozorňujeme, že tyto zásady se nevztahují na důvěrné informace, které mohou shromažďovat jiné stránky. Kromě toho nepřebíráme žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout, pokud se rozhodnete navštívit některou z námi odkazovaných webových stránek. Pokud se rozhodnete následovat některý z odkazů na Našich stránkách, přijímáte veškerá rizika, která mohou vzniknout při používání těchto stránek třetích stran. Neneseme odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v důsledku informací shromážděných těmito stránkami nebo informací sdílených s těmito stránkami.

Používání sbíraných informací

Informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity také k následujícím účelům: 

 • Udržování a zlepšování bezpečnosti a zabezpečení našich stránek.
 • Zhodnocení zpřístupněného obsahu a jeho významu pro vás.
 • Využití těchto informací k výzkumu a analýze.
 • Využití údajů k dodržování příslušných zákonů a předpisů.
 • Využití údajů pro splnění požadavků státních orgánů nebo pro splnění požadavků soudu příslušného orgánu nebo podobného právního postupu.

Sdílení sbíraných informací

Údaje shromážděné OnlineCasinoReportscz.com mohou být sdíleny s některými důvěryhodnými třetími stranami, jako jsou: 

 • Poskytovatelé služeb, jejichž služby jsme získali k provádění specifických funkcí, jako je provádění výzkumu, analýzy nebo technické diagnostiky. 
 • GetResponse: certifikovaný poskytovatel e-mailových aplikací se sídlem v USA. Naším jménem spravuje náš newsletter.
 • Auditoři, poradci a případní investoři nebo kupci společnosti, pokud tyto údaje mohou být pro společnost přínosem. Tyto údaje mohou být také sdíleny s našimi přidruženými a/nebo dceřinými společnostmi. 
 • V případě potenciální fúze, prodeje části podniku nebo pokud má Společnost zájem o koupi jiného podniku nebo majetku, můžeme sdílet informace s potenciálním kupujícím nebo prodávajícím takového majetku nebo podniku.  

Je důležité si uvědomit, že výše popsané předání informací třetím stranám se vždy řídí bezpečnostními povinnostmi stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy.

Další informace

Kromě výše uvedeného můžeme sdílet informace:

 • Ina žádost vlády nebo jiných příslušných orgánů činných v trestním řízení.
 • Pokud je to nezbytné k vymáhání jakýchkoli zákonných práv, například práv duševního vlastnictví.
 • Pokud je nutné zakročit proti nezákonným činnostem, bezpečnostním problémům a/nebo jiným druhům protiprávního jednání.
 • Pokud potřebujeme prosadit naše interní zásady. 
 • Pokud bychom museli napadnout jakékoli právní nároky vůči našim partnerům nebo nám.
 • Pro ochranu bezpečnosti a práv Společnosti, jejích Uživatelů a služeb třetích stran používaných touto Webovou stránkou. 

Uchovávání vašich informací

Používáním našich stránek souhlasíte s tím, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto dokumentu a že rozumíte a přijímáte podmínky uchovávání a zpracování těchto informací. Zajistíme, aby všechny údaje shromážděné od našich uživatelů byly zpracovány v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. A že tyto údaje budou bezpečně a spolehlivě uloženy a sdíleny pouze s příslušnými třetími stranami, jak je uvedeno výše.  

Zabezpečení a přenos informací

Vaše soukromí je pro Nás důležité a je nanejvýš důležité, abychom aktualizovali a udržovali naše bezpečnostní procesy. Využíváme standardní zásady a postupy, abychom zajistili, že vaše údaje budou v bezpečí a zabránili jakémukoli neoprávněnému použití jakýchkoli vašich informací. Ačkoli je pro nás prioritou bezpečné uchovávání vašich neosobních údajů, nemůžeme vůči tomu poskytnout žádné záruky a zaručit, že budeme schopni zabránit veškerému nezákonnému přístupu k těmto informacím nebo jejich zneužití či jakémukoli zneužití Našich služeb.

Bez ohledu na úsilí, které Naše stránky vynakládají na zabezpečení vašich informací, není přenos informací přes internet 100% bezpečný a není možné zaručit, že všechna data přenášená na Naše stránky a prostřednictvím Našich stránek budou bezpečná. Proto je důležité vzít na vědomí, že jakýkoli přenos přes internet je prováděn na Vaše vlastní riziko.

Naše stránky fungují celosvětově a vaše osobní údaje mohou být přenášeny do zemí v Evropské unii i mimo ni. Zákony na ochranu osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii mohou být méně komplexní než zákony Evropské unie. Je důležité si uvědomit, že v takovém případě podnikneme všechny nezbytné kroky, abychom zajistili rovnocennou úroveň ochrany, pokud jde o jakékoli anonymizované údaje, které od vás shromažďujeme. Používáním těchto stránek a pokračováním souhlasíte s předáváním vašich údajů podle tohoto dokumentu.

Nezletilí

Pokud vám není více než osmnáct let a jste ze zákona označováni jako nezletilí, nesmíte se účastnit služeb nabízených na těchto stránkách. Pokračováním v používání těchto služeb souhlasíte s tím, že jste plnoletí, abyste se mohli účastnit, a berete na vědomí, že v opačném případě nepřebírá Tato stránka žádnou odpovědnost.

Zrušení účtu

Uživatelé mají právo na vymazání svých účtů a odstranění svých údajů ze systému. Pokud si to přejete, zašlete nám e-mail s žádostí o zrušení vašeho účtu.

Odhlášení od zasílání newsletterů – pokud si přejete přestat od nás dostávat newslettery, otevřete e-mail a klikněte na odkaz „odhlásit se z odběru“, který se nachází na konci každého newsletteru, který zasíláme.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů navštěvovat a číst pravidelně, protože mohou být čas od času revidovány a aktualizovány. Nejnovější verzi tohoto dokumentu najdete vždy na našich webových stránkách a v případě, že dojde k významným změnám, informujeme vás o nich prostřednictvím našeho e-mailu a/nebo našeho newsletteru.

Pokračováním v používání těchto stránek poté, co od nás obdržíte oznámení o změnách provedených v tomto dokumentu, souhlasíte s těmito změnami a berete na vědomí, že tyto změny byly provedeny.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k tomuto dokumentu, službám a zásadám nebo k některému z probíraných témat, kontaktujte nás kliknutím na níže uvedený odkaz.

Zjistit více

Důležité Oznámení

Návštěvou těchto stránek potvrzujete, že jste starší 19 let, a dáváte nám souhlas s nastavením cookies. Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení, zobrazování personalizovaných reklam nebo obsahu a k analýze naší návštěvnosti. Přečtěte si více